Zaznacz stronę

„Bądź, jaki jesteś i wówczas zobaczysz, kim jesteś i jak jesteś. Pozwól sobie przez moment lub dwa na to, co chcesz zrobić i odkryj, co rzeczywiście robisz. Zaryzykuj troszkę, jeśli możesz. Czuj swoje własne uczucia. Mów swoje własne słowa. Myśl swoje własne myśli. Bądź sobą. Odkrywaj. Zaplanuj swój rozwój poprzez doświadczanie siebie” 

Fritz Perls

 

Psychoterapia indywidualna

w nurcie Gestalt

Spotkania odbywają się w GABINECIE w Warszawie oraz ONLINE

Czym jest psychoterapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt wywodzi się z nurtu humanistycznego. Jest przede wszystkim spojrzeniem całościowym na człowieka i trudności, z jakimi przychodzi na terapię.

Istotą psychoterapii Gestalt jest budowanie i poszerzanie świadomości siebie, otaczającego świata oraz tego, co zakłóca z nim kontakt.

Psychoterapia jest pomocna, kiedy człowiek cierpi z powodu różnych emocjonalnych trudności, zwłaszcza kiedy dotyczą one relacji z innymi ludźmi lub wewnętrznych konfliktów.

Pomaga ona zrozumieć/ wyjść poza własne ograniczenia, schematy myślenia i działania. Klient w procesie terapii ma możliwość lepszego zrozumienia własnych potrzeb i emocji. Poszerzając samoświadomość, może odzyskać swoją sprawczość i poprawić komfort życia.

Jak pracujemy?

Spotkania odbywają się regularnie, raz w tygodniu. Termin i czas ustalamy wspólnie. Sesja trwa 50 minut.

Początkowe 3 spotkania są konsultacjami, które służą poznaniu się nawzajem oraz przyjrzeniu się trudnościom, którymi klient chciałby zająć się podczas terapii.

Po spotkaniach konsultacyjnych klient oraz terapeuta podejmują decyzję o dalszej współpracy.

 

Miejsce terapii

Gabinet w Warszawie

oraz  online (skype)

Joanna Więckowska-Grzywacz

Jestem psychoterapeutką humanistyczno-doświadczeniową, oraz coachem PCC ICF.
Pracuję terapeutycznie w podejściu Gestalt.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. 

Zapraszam, jeśli doświadczasz: samotności, depresji, trudności w wyrażaniu emocji, straty, żałoby, trudności w relacjach, stanów lękowych, trudności w kontaktach społecznych. 

W swojej pracy kieruję się zasadą, że ciało, umysł i emocje stanowią całość, a elementem leczącym jest kontakt oraz relacja terapeutyczna.

Staram się pomagać w lepszym zrozumieniu siebie i odkrywaniu trudności, które pojawiają się w życiu, w szacunku dla granic drugiej osoby, ciekawości i otwartości dla Jej przeżyć.

Towarzyszę osobom, które chcą lepiej poznać i rozumieć siebie, poszukują i starają się odnaleźć sens w życiu... zobacz więcej

Miejsce terapii

online (skype)

Małgorzata Rybicka

Jestem psychoterapeutką Gestalt, pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Gestalt w Warszawie..

Podejście Gestalt cechuje się holistycznym spojrzeniem na człowieka, uwzględniając jego aspekt cielesny, emocjonalny oraz duchowy. Psychoterapia to praca relacyjna, ukierunkowana w dużym stopniu na poszerzenie własnej świadomości oraz wzmocnienie poczucia własnej sprawczości.

Zapraszam Cię do kontaktu, jeżeli przeżywasz różne trudności w swoim życiu, spowodowane min. stresem, lękami, obniżeniem nastroju, doświadczasz cierpienia w relacjach z innymi, nie umiesz sobie poradzić z trudnymi emocjami….  zobacz więcej

Joanna Więckowska-Grzywacz

Małgorzata Rybicka