Zaznacz stronę

Joanna Więckowska-Grzywacz

Psychoterapia w nurcie Gestalt – Gabinet w Warszawie oraz online

Joanna Więckowska-Grzywacz - ZnanyLekarz.pl

Miejsce terapii

Gabinet w Warszawie 

oraz  online (skype)

Telefon

+48 506 446 042

Adres email

j.wieckowska@gabinetprzystan.pl

Jestem psychoterapeutką humanistyczno-doświadczeniową, oraz coachem PCC ICF.
Pracuję terapeutycznie w podejściu Gestalt.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. 

Zapraszam, jeśli doświadczasz: samotności, depresji, trudności w wyrażaniu emocji, straty, żałoby, trudności w relacjach, stanów lękowych, trudności w kontaktach społecznych. 

W swojej pracy kieruję się zasadą, że ciało, umysł i emocje stanowią całość, a elementem leczącym jest kontakt oraz relacja terapeutyczna.

Staram się pomagać w lepszym zrozumieniu siebie i odkrywaniu trudności, które pojawiają się w życiu, w szacunku dla granic drugiej osoby, ciekawości i otwartości dla Jej przeżyć.

Towarzyszę osobom, które chcą lepiej poznać i rozumieć siebie, poszukują i starają się odnaleźć sens w życiu. 

Jestem przekonana o wartości autentycznej, „prawdziwej” rozmowy i głębokiej potrzebie każdego człowieka, aby zostać usłyszanym i wysłuchanym. 

W swojej pracy terapeutycznej kieruję się wytycznymi Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

 Pracuję pod stałą superwizją.

Poza praktyką psychoterapeutyczną, przez ponad 20 lat byłam w różnych rolach zawodowych związanych z biznesem. W tym czasie towarzyszyłam także osobom indywidualnym i grupom w ich drodze rozwoju potencjału zawodowego i osobistego. Ta różnorodność doświadczeń zawodowych, pozwala mi dzisiaj lepiej rozumieć środowisko biznesowe/korporacyjne. 

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Gestalt w Warszawie, Socjologię w Collegium Civitas oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat specjalisty pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej). 

Przyjmowanie klientów

Jeśli chcesz zadać pytanie lub umówić się na spotkanie zachęcam do kontaktu.

Gabinet stacjonarny w Warszawie i praca online

Spotkania odbywają się online oraz stacjonarnie: Gabinet PrzyStań – Warszawa,  Żurawia 47, 4 piętro, pokój 425

Joanna Więckowska-Grzywacz

Małgorzata Rybicka